Flevoboys

Sportiefste netwerkclub in de Noordoostpolder

Rolder Boys – Flevo Boys

Zaterdag 16 december, aanvang 14:00 uur
Sportpark Boerbos
Nijlanderstraat 34, 9451BM ROLDE

Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 15 november. Zet alvast in je agenda, de inloop is vanaf 19.30 uur. De ALV begint om 20.00 uur.

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering, een belangrijk moment waarop we samenkomen om de stand van zaken te bespreken, nieuwe plannen te delen en beslissingen te nemen die van invloed zijn op onze vereniging.

Datum: 15 november
Tijd: inloop 19.30, aanvang 20.00 uur
Locatie: Kantine Flevo Boys

Agenda

1. Opening
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 14 juni 2023
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Terugblik en vooruitblikken
5. Financiële zaken
6. Pauze en gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen
7. Voordracht benoeming Simo Jongsma tot bestuurslid parkbeheer
8. Voordracht benoeming Karen Deinum tot secretaris
9. Scheidsrechter van het jaar
10. Huldiging jubilarissen
11. Sluiting

Wij kijken uit naar uw aanwezigheid en uw inbreng tijdens deze vergadering. Uw stem en betrokkenheid zijn van onschatbare waarde voor onze vereniging.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Door Peter Santbergen - 13 november 2023